500 x USG

500 BEZPŁATNYCH BADAŃ USG PIERSI DLA KOBIET

Program adresowany jest do kobiet, które posiadają skierowanie od lekarza lub potrzebują pilnej kontroli ponieważ:

  • czas oczekiwania na diagnostykę w placówce jest zbyt długi
  • wyczuły niepokojące zmiany

W 7 edycji kampanii, podnoszącej świadomość profilaktyki raka piersi „BreastFit. Kobiecy biust. Męska sprawa” Fundacja OnkoCafe przy wsparciu Fundacji Philips umożliwia wykonanie bezpłatnego USG piersi kobietom, które mają utrudniony dostęp do tego ważnego badania diagnostycznego.
Przewidziano 500 bezpłatnych badań dla 500 kobiet z różnych regionów Polski.

Uwaga! Akcja trwa od 15 grudnia do 21 marca 2022 roku.

Wcześnie wykryte zmiany w obrębie piersi są często w pełni wyleczalne. Im wcześniej zdiagnozowana zmiana - tym lepsze rokowanie. Po prostu nie opłaca się czekać!

W diagnostyce raka piersi ważna jest jakość badania. Nowoczesny sprzęt pozwala wykryć nawet najmniejsze nieprawidłowości. Często na etapie, kiedy choroba jest w pełni wyleczalna.
W ramach prowadzonej akcji masz pewność, że badanie USG piersi zostanie przeprowadzone w placówce medycznej, która dysponuje najnowocześniejszym sprzętem diagnostycznym.

PLACÓWKI BIORĄCE UDZIAŁ W PROGRAMIE

1. Centrum Ultrasonograficznej Diagnostyki s.c. ul.Jana Łaskiego 3, Zabrze-Pawłow (brak terminów)
2. Diagnosis Centrum Medyczne ul. Planetarna 15/3, Zalasewo (brak terminów)
3. Galen ul. Grodzka 53, Krosno (brak terminów)
4. Galen ul.Warneńczyka 111, Rzeszów (brak terminów)
5. AK Medical Pracownia USG ul. Mohna 52/54, Toruń
6. Gabinet Lekarski Sylwia Gieletucha-Rosiak ul. Getta Żydowskiego 34, Zduńska Wola
7. Lila-med Gabinety Lekarskie Paweł Przybylski, ul. Witosa 13/2, 63-000 Środa Wielkopolska
8. Przychodnia Rodzinna MEDICCARE Marek Fronczak, ul. Mickiewicza 25, 56-500 Syców (brak terminów)
9. Przychodnia Medi-Q Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 1G, 09-200 Sierpc
10. Przychodnia ZDROWY MIŚ, ul. Relaksowa 9, 05-600 Grójec

WAŻNE INFORMACJE

Czy mogę skorzystać z bezpłatnego badania USG piersi?

Tak, jeśli:

  • posiadasz skierowanie na badanie USG piersi, ale czas oczekiwania na diagnostykę w dostępnym punkcie opieki zdrowotnej jest zbyt długi, a badanie powinnaś wykonać pilnie
  • jesteś w stanie samodzielnie dojechać do jednej z placówek wykonujących badanie i uczestniczących w programie
Jak się zgłosić?
  • skontaktuj się z Fundacją OnkoCafe: tel. +48 537 888 789 lub e-mail: biuro@onkocafe.pl i zagłoś wolę wykonania bezpłatnego badania USG piersi;
  • po potwierdzeniu możliwości wykonania badania USG piersi otrzymasz unikalny kod, uprawniający do realizacji badania diagnostycznego w jednej z placówek uczestniczących w programie.
  • umawiając się na wizytę w wybranej placówce zaznacz, że posiadasz specjalny kod uprawniający do wykonania bezpłatnego badania;
  • skorzystaj z umówionej wizyty (jeżeli wyłącznie z przyczyn losowych nie możesz skorzystać z wizyty koniecznie poinformuj o tym przede wszystkim placówkę, do której się zapisałaś oraz Fundację , ktoś inny wtedy będzie mógł uczestniczyć w badaniu!)
Kiedy mogę wykonać badanie?

Akcja trwa od 15 grudnia 2021 roku do 21 marca 2022 roku.

Dlaczego warto?
  • wcześnie wykryte zmiany w obrębie piersi często są w pełni wyleczalne. Im wcześniej zdiagnozowana zmiana, tym lepsze rokowanie. Po prostu nie opłaca się czekać!
  • w diagnostyce ważna jest jakość badania. Nowoczesny sprzęt pozwala wykryć najmniejsze nawet nieprawidłowości - często na etapie, kiedy choroba jest w pełni wyleczalna. W ramach prowadzonej przez nas akcji zapewniamy wykonanie badania USG piersi w placówkach medycznych dysponujących nowoczesnym sprzętem diagnostycznym.

Wobec obowiązywania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (RODO), Fundacja Onkocafe – Razem Lepiej informuje Panią o tym, że:
1. Administratorem danych osobowych podanych w związku prowadzoną kampanią „BreastFit. Kobiecy biust. Męska sprawa” jest FUNDACJĄ ONKOCAFE – RAZEM LEPIEJ z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ludwika Narbutta 65/71/114, wpisaną do rejestru przedsiębiorców i rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy m. st. Warszawa, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000504682, NIP: 5213669451, REGON: 47181772, (Fundacja)
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w razie uczestnictwa w badaniu usg piersi w ramach kampanii „BreastFit. Kobiecy biust. Męska sprawa” (art.6 ust. 1 lit. a) RODO),
3. Posiada Pani uprawnienie do żądania od Fundacji dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
4. Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż wymagają tego przepisy prawa powszechnie obowiązującego w tym wynikające z okresu przedawnienia roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Fundacje (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
5. Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych,
6. Pani dane osobowe będą przekazywane podmiotom współpracującym z Fundacją w zakresie niezbędnym do realizacji oraz promocji Zbiórki,
7. Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany,
8. Przysługuje Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kup kalendarz