TRENUJ I CZYTAJ

ZDOBYWAJ WIEDZĘ

Wiedza społeczeństwa na temat chorób piersi wciąż jest bardzo niska.

Kobiety nie badają się ze strachu i z braku świadomości, jak ważne jest stosowanie się do zaleceń profilaktycznych, a kiedy chorują, często spotykają się z brakiem zrozumienia. Ta wiedza jest potrzebna zarówno kobietom, jak i rodzinie, w tym także w szczególny sposób mężczyznom, zajmującym ważne miejsce w życiu każdej kobiety jako partnerzy, synowie czy ojcowie. Rodzina może dopingować do wykonywania regularnych badań oraz wspierać w trakcie leczenia. Najważniejsze, żeby kobieta i jej bliscy wiedzieli i pamiętali o dbaniu o zdrowie piersi! Poniżej znajdziecie informacje, jak to zrobić.

 

ZAAWANSOWANY RAK PIERSI

U niektórych kobiet rak piersi rozwija się w niepomyślny sposób i rozsiewa się z piersi do odległych narządów. Jest to zaawansowane lub uogólnione stadium choroby. Niektóre kobiety mają już przerzuty w momencie postawienia diagnozy. Przebieg zaawansowanego raka piersi można skutecznie kontrolować za pomocą chemioterapii, terapii hormonalnej i radioterapii, a także terapii celowanych. Głównym celem leczenia jest poprawa jakości i wydłużenie życia pacjentki. [25]

Zaawansowany rak piersi – wywiad z onkologiem klinicznym Małgorzatą Stelmaszuk

Co oznacza zaawansowany rak piersi?

Pojęcie „zaawansowany rak piersi” obejmuje dwie sytuacje kliniczne: miejscowo zaawansowanego raka piersi (III stadium zaawansowania) oraz przerzutowego raka piersi (metastatic breast cancer – MBC) czyli uogólnionego, rozsianego raka piersi, w którym doszło już do przerzutów do narządów odległych (IV stadium zaawansowania); najczęściej do płuc, wątroby, mózgu i kości. Miejscowo zaawansowany rak piersi (locally advanced breast cancer – LABC) najczęściej obejmuje całą pierś , nacieka skórę – przez to jest pierwotnie nieoperacyjny, ale jest to nowotwór, który nie dał jeszcze przerzutów odległych.

Jaka jest różnica między zaawansowanym miejscowo, a przerzutowym rakiem piersi?

Rak miejscowo zaawansowany to taki, który obejmuje często całą lub większą część piersi, może naciekać skórę nad piersią, ale także zajmować węzły chłonne pachowe. W przypadku wyczuwalnych węzłów chłonnych pachowych, które w biopsji zostały potwierdzone jako zajęte komórkami nowotworowymi - również spowodują pierwotnie nieoperacyjny stan choroby - a więc miejscowo zaawansowany. Przerzutowy rak piersi na ogół daje objawy związane bezpośrednio z lokalizacją narządową zmian przerzutowych, np. przerzuty do kośćca - silne bóle kostne, nieustępujące po standardowych lekach przeciwbólowych, często pojawiające się w nocy i niezwiązane z wysiłkiem. Należy pamiętać, że nasilone objawy ze strony zmian przerzutowych – wystąpią przy określonej masie choroby nowotworowej – i we wczesnym okresie ich tworzenia mogą być bezobjawowe. Dlatego tak ważne są badania obrazowe jako okresowa kontrola.

Jak wygląda sytuacja pacjentek z zaawansowanym rakiem piersi w Polsce porównując do innych krajów Europejskich?

W Polsce niestety nie mamy dostępu do wszystkich obecnie obwiązujących w Europie Zachodniej standardów postępowania. A wiec lekarz, pomimo wiedzy na temat najnowszych metod leczenia - ma ograniczone instrumenty do ustalania terapii dla chorych z zaawansowanym rakiem piersi. Pacjentki są zmuszone czekać dłużej niż inne Europejki na zastosowanie najnowszych zatwierdzonych w Unii Europejskiej metod leczniczych. Niektóre spośród chorych decydują się na finansowanie nowych leków ze środków własnych lub przy wsparciu różnych fundacji onkologicznych. Jednak ze względu na bardzo wysoki koszt takich innowacyjnych terapii - jest on wciąż dostępny dla niewielu chorych.

Dlaczego pacjentki tak bardzo obawiają się leczenia hormonalnego? Czy słusznie?

Leczenie hormonalne stosowane w raku piersi - często przedwcześnie wprowadza chore w stan menopauzy albo nasila już istniejące symptomy wyłączenia hormonalnego. Może to wzbudzać obawy związane z nasileniem takich objawów jak spowolnienie metabolizmu - a więc zwiększenie masy ciała, zaburzenia nastroju, zaburzenia libido. Istotna dla każdej chorej jest możliwość omówienia takich aspektów z lekarzem prowadzącym i ustalenie dalszej strategii przeciwdziałania takim skutkom terapii. Nawet w takiej sytuacji możliwe jest osiągniecie dobrostanu chorej.

Co to jest port naczyniowy? Kiedy należy z niego korzystać?

Port naczyniowy jest stałym dostępem do układu krwionośnego chorego – założony na czas podawania toksycznych terapii dożylnych. Metoda ta jest uznana i stosowana u chorych onkologicznych na całym świecie - jest bezpieczna i jej pojawienie w znaczący sposób poprawiło komfort stosowania dożylnych terapii onkologicznych . Dzięki zastosowaniu portu naczyniowego - można uniknąć zapalenia żył obwodowych, ich włóknienia - czyli procesów, które trwale je uszkadzają. W przypadku pomyślnego zakończenia terapii - można bezpiecznie usunąć nieużywany port naczyniowy. W przypadku ryzyka związanego z nawrotem choroby w porozumieniu z prowadzącym lekarzem onkologiem – można zachować port naczyniowy – wystarczy tylko okresowo go przepłukiwać z założeniem zabezpieczenia przeciwzakrzepowego. Porty zakładane są w ośrodkach onkologicznych przez lekarzy anestezjologów. Zabieg odbywa się w znieczuleniu miejscowym, w osłonie leków przeciwbólowych – co pozwala pacjentowi w dobrym komforcie znieść całą procedurę. Zakładanie igły do portu odbywa się tylko w wyspecjalizowanych ośrodkach – na czas podawania zaleconych leków. Po zakończeniu podawania leków przez port- igła jest usuwana i membrana pozostaje pod skórą szczelna – bez dostępu do niej np. w trakcie kąpieli.

Czy w trakcie leczenia raka piersi, należy korzystać z konsultacji innych specjalistów? Jeśli tak, to w jakich sytuacjach? Np. w trakcie terapii wystąpił u pacjentki katar, albo jakaś zmiana skórna lub podwyższona gorączka czy drętwienie/mrowienie kończyn to czy w takich sytuacjach zgłaszać się do onkologa?

W przypadku wystąpienia objawów niezwiązanych bezpośrednio ze stosowanym leczeniem onkologicznym – pacjent powinien konsultować się z lekarzami innych specjalności, informując ich jednocześnie o trwającej terapii nowotworowej. Przykładem może być zwykłe przeziębienie, ale też pojawienie się objawów skórnych czy np. neurologicznych, kardiologicznych. Możliwość konsultacji z lekarzami innych specjalności - pozwala często szerzej spojrzeć na chorego i finalnie zadbać o jego dobrostan.

Szukając wiedzy na temat raka piersi łatwo jest się zagubić. Internet jest najszybszym i najprostszym dostępem do informacji, ale czy w pełni wiarygodnym? Co Pani rekomenduje? Gdzie zdobywać wiedzę?

We współczesnym świecie jesteśmy bombardowani nadmiarem informacji poprzez dostęp do internetu. Aby nie zagubić się w tym chaosie i znaleźć wartościowe informacje- naszym pacjentom należy zalecać korzystanie ze stron internetowych związanych z onkologicznymi towarzystwami naukowymi a także fundacjami onkologicznymi. Obecnie dostępnych jest również wiele stron związanych z firmami farmaceutycznymi, które w sposób profesjonalny dostarczają chorym sprawdzone przez ekspertów informacje.

Co Pani sądzi o roli żywienia w trakcie leczenia onkologicznego? Czy zdrowa dieta przekłada się na efektywność leczenia?

W trakcie terapii onkologicznych, które w swoim założeniu są leczeniem toksycznym, warto rozważyć zmianę swoich szczególnie niezdrowych zwyczajów żywieniowych. To może w sposób bezpośredni wpłynąć na lepszą przyswajalność zastosowanej terapii onkologicznej i również znacząco-na skrócenie trwania objawów niepożądanych tj. nudności, wymiotów, biegunki, osłabienia. Warto jest zwrócić się do dietetyka o profesjonalna poradę w doborze odpowiednich posiłków.

Czy lekarze onkolodzy rekomendują pacjentom korzystanie z pomocy psychologicznej?

W procesie leczenia onkologicznego należy wspomnieć o ogromnym znaczeniu terapii psychologicznej i jej wpływu na całokształt efektów terapii onkologicznej. Lekarz onkolog nadzorujący cały proces terapeutyczny powinien pamiętać o możliwości przeniesienia cześci ciężaru związanego z leczeniem chorego na psychologa, który w sposób profesjonalny ma pomóc pacjentce przejść przez trudny etap terapii onkologicznej. We współczesnym świecie wiemy doskonale jak ważne jest połączenie komfortu fizycznego z komfortem psychicznym. Dopiero taka pełnia pozwala nam funkcjonować prawidłowo, wówczas jesteśmy w stanie poradzić sobie nawet w bardzo trudnych momentach - szczególnie takich jak leczenie onkologiczne. Lekarze Onkolodzy powinni zalecać swoim chorym konsultacje psychologiczną, która ma istotne znaczenie w procesie leczenia onkologicznego. Terapia psychologiczna stanowi nieodzowne wsparcie dla lekarzy onkologów, którzy dzięki temu mogą skupić się na medycznej części terapii chorego.

Czy w trakcie terapii onkologicznej pacjentki mogą uprawiać sport, aktywizować się ruchowo, korzystać z rehabilitacji (jeśli tak, to jakiej?)?

Pacjentki w trakcie leczenia onkologicznego mogą uprawiać sporty w sposób umiarkowany i najlepiej pod kierunkiem rehabilitantów, w porozumieniu z lekarzem prowadzącym. Umiarkowana aktywność fizyczna wpływa korzystnie na dobrostan całego organizmu, również w trakcie terapii. Jednak należy pamiętać, że nadmierny wysiłek fizyczny może znacząco osłabić organizm już nadwyrężony toksyczną terapią.

Rak piersi, mastektomia to dla wielu kobiet duży problem zarówno w wymiarze fizycznym, jak i emocjonalnym. Kobiety coraz częściej poddają się rekonstrukcji piersi, czy słusznie?

Leczenie chirurgiczne o charakterze okaleczającym, takie jak mastektomia – znacząco pogarsza komfort psychiczny większości kobiet. Jeżeli nie ma przeciwwskazań medycznych – należy zawsze rozważyć rekonstrukcję piersi, która pozwala przywrócić pacjentkę do pełni kobiecości i pozbyć się niepotrzebnego ciężaru emocjonalnego. W Polsce obecnie w ośrodkach onkologicznych są dostępni specjaliści w zakresie rekonstrukcji piersi, którzy w sposób profesjonalny mogą pokierować całym tym procesem.

Jak należy dbać o rękę po stronie operowanej? Co zrobić w razie urazu/skaleczenia?

Pacjentka po operacji usunięcia – nawet częściowo węzłów chłonnych pachowych powinna unikać obciążeń na tę rękę. Powinna regularnie ćwiczyć rękę wg schematu zaleconego przez rehabilitanta – we wczesnym etapie terapii. W przypadku nasilenia obrzęku kończyny górnej – należy zintensyfikować rehabilitacje i wdrożyć codzienny automasaż. W przypadku urazu czy skaleczenia w obszarze kończyny górnej po stronie operowanej – należy obserwować okolicę i w przypadku pojawienia się zaczerwienienia czy gorączki skonsultować się z lekarzem prowadzącym. Krążenie w kończynie górnej po operacji usunięcia węzłów chłonnych jest znacznie pogorszone, ale w przypadku regularnego ćwiczenia i zachowania należytej ostrożności – pozwala zachować pełna sprawność ręki przez całe życie.

Każda pacjentka, również z zaawansowanym rakiem piersi chce żyć normalnie. Co to w praktyce oznacza dla pacjentek? Czy mogą one pracować, podróżować, opalać się?

Pacjentka z zaawansowanym rakiem piersi będąca w trakcie terapii onkologicznej – może aktywnie uczestniczyć w normalnym życiu. Dzięki licznym terapiom wspomagającym – obecnie wiele kobiet może pracować zawodowo, zajmować się domem czy podróżować. Należy jednak pamiętać, że te aktywności powinien na bieżąco korygować prowadzący lekarz onkolog, który może w sposób realny ocenić ich bezpieczny zakres. Dlatego warto takie aspekty również omawiać ze swoim onkologiem.

ZACHOROWANIA KOBIET W POLSCE

18 615 rocznie[38]

WZROST ILOŚCI ZACHOROWAŃ

2x w ostanich 30 latach

BAZA WIEDZY

 

INFORMACJE PODSTAWOWE

Rak piersi to najczęściej występujący nowotwór u kobiet na świecie oraz najczęstsza nowotworowa przyczyna zgonu. Najwyższą zachorowalność na raka piersi notuje się w krajach uprzemysłowionych i rozwijających się a najmniej zachorowań notuje się w krajach Afryki i Azji południowo-wschodniej [1]. Rak piersi, czyli nowotwór złośliwy powstaje z komórek gruczołu piersiowego, który rozwija się miejscowo w piersi i może dawać przerzuty do węzłów chłonnych oraz narządów wewnętrznych. Wiedza kobiet na temat przyczyn powstawania chorób nowotworowych piersi i objawów tej choroby wciąż jest bardzo niska.

 

PROFILAKTYKA RAKA PIERSI

Profilaktyka raka piersi jest najważniejszym elementem wczesnego wykrywania raka piersi. Samobadanie oraz stosowanie się do zaleceń profilaktycznych powinno stać się nawykiem dla kobiet w każdym wieku. Czas, który upływa od zauważenia pierwszych objawów choroby do zgłoszenia się do lekarza specjalisty jest najważniejszy. Wczesne zdiagnozowanie choroby umożliwia zmniejszenie umieralności, zastosowanie nowoczesnych terapii, a także możliwość zachowania biustu [3].


Obciążenia genetyczne. Około 5-10% zachorowań na nowotwór piersi ma charakter dziedziczny. W celu określenia ryzyka zachorowania na raka piersi istotne jest zebranie szczegółowego wywiadu dotyczącego zachorowań na nowotwory w rodzinie [18]. Pozostałe nowotwory powstają w wyniku mutacji (przemian) genów w ciągu całego życia.

 

SAMOBADANIE I OBSERWACJA PIERSI

Kobieta w każdym wieku powinna raz w miesiącu oglądać swoje piersi oraz zbadać je palpacyjnie (dotykowo)! Badanie najlepiej wykonywać 2-3 dni po menstruacji, aby wykluczyć nadwrażliwość brodawek i bolesność piersi. Jeśli już nie miesiączkujesz należy wykonywać badanie regularnie w podobnym przedziale czasowym np. w każdy pierwszy wtorek miesiąca. Samobadanie piersi jest bezcennym elementem w procesie wczesnego wykrywania raka piersi [4]. UWAGA: Jeśli podczas badania piersi coś Cię zaniepokoiło, koniecznie zgłoś się do lekarza specjalisty, może on zlecić badania dodatkowe takie jak: USG piersi, Mammografia, Rezonans Magnetyczny [5] oraz skierować na biopsję podejrzanej zmiany.

ZALECENIA PROFILAKTYCZNE

Rak piersi może dotknąć kobietę w każdym wieku! Już od 20 roku życia kobiety powinny zadbać o zdrowie swoich piersi. [6]

Zalecenia profilaktyczne dla kobiet w wieku 20-39 lat:

 • Samobadanie i obserwacja piersi
 • Badanie piersi przez lekarza ginekologa co 36 miesięcy [7]

Zalecenia profilaktyczne dla kobiet w wieku 40-49 lat:

 • Samobadanie i obserwacja piersi
 • Badanie piersi przez lekarza ginekologa co 12 miesięcy [8]
 • Wykonanie badania Mammografia co 24 miesiące

Zalecenie profilaktyczne dla kobiet w wieku 50-69 lat:

 • Samobadanie i obserwacja piersi co miesiąc
 • Badanie piersi przez lekarza ginekologa co 12 miesięcy [9]
 • Wykonanie badania Mammografia co 12 miesiące [10]

Zalecenia profilaktyczne dla kobiet od 70 roku życia:

 • Badanie piersi przez lekarza ginekologa co 12 miesięcy [11]

ZALECENIA PROFILAKTYCZNE DLA KOBIET W GRUPIE WYSOKIEGO RYZYKA I/LUB Z POTWIERDZONĄ MUTACJĄ GENÓW BRCA 1 I/LUB BRCA2 [20]

 • Co 6 miesięcy badanie piersi przez lekarza ginekologa
 • Poniżej 30 roku życia, co 6 miesięcy wykonywanie badania Rezonansem Magnetycznym, w przypadku niejednoznacznego wyniku zaleca się wykonanie badania obrazowego Mammografia [21]
 • Powyżej 30 roku życia co 6 miesięcy wykonywanie badań obrazowych Mammografia na przemian z Rezonansem Magnetycznym oraz USG piersi co 12 miesięcy jako badanie uzupełniające [22]
 • Od 35 roku życia co 6 miesięcy wykonanie badania ginekologicznego z badaniem USG dopochwowym i oznaczenie markera we krwi CA 125 (najlepiej badanie wykonać między 5 a 10 dniem cyklu miesiączkowego) [23]
 • Coroczne badanie ginekologiczne
 • Co 3 lata wykonanie badania cytologicznego [24]
 

STOPIEŃ ZRÓŻNICOWANIA HISTOPATOLOGICZNEGO RAKA PIERSI

W większości raków piersi stopień zróżnicowania jest jednym z najważniejszych wskaźników rokowania. Na podstawie cech molekularnych wyodrębniono następujące typy raka piersi:

 • luminalny A – obecne receptory estrogenowe
 • luminalny B – obecne receptory estrogenowe, mniejsze lub nieobecne receptory progesteronowe
 • HER2 dodatni – większość raków z amplifikacją (wiele kopii) genu HER2
 • bazalny - bez ekspresji receptorów hormonalnych i nadekspresji HER2 „potrójnie ujemny” [26]

CZYNNIKI WYSOKIEGO RYZYKA ZACHOROWANIA: [20]

 • Występowanie raka piersi w rodzinie w młodym wieku (przed 40. rokiem życia)
 • Występowanie raka piersi i/lub raka jajnika u najbliższych krewnych (matka, siostra)
 • Diagnoza obustronnego raka piersi w rodzinie.
 • Diagnoza raka piersi u mężczyzny w rodzinie.
 • Diagnoza „potrójnie ujemnego raka piersi” u chorej przed menopauzą
 • Wykrycie u kobiety bądź́ u innego członka rodziny mutacji genu BRCA 1 i/lub BRCA2.

METODY LECZENIA

Leczenie onkologiczne dzielimy na leczenie miejscowe:

 • Leczenie chirurgiczne
 • Radioterapia

Leczenie onkologiczne systemowe, czyli wpływające na cały organizm:

 • Chemioterapia
 • Hormonoterapia
 • Leczenie ukierunkowane molekularnie polegające na „celowaniu” lekiem w procesy lub komórki nowotworowe.[28]

DIAGNOSTYKA

 • badanie lekarskie
 • Mammografia
 • USG
 • Rezonans Magnetyczny
 • badanie komórek wydzieliny z brodawki [27]

STATYSTYKI DOTYCZĄCE FAZY ZAAWANSOWANEJ RAKA PIERSI

 • Szacuje się, że w roku zaawansowany rak piersi zostanie rozpoznany u około 250000 kobiet na całym świecie [32]
 • U 3 z 10 kobiet z rakiem piersi ostatecznie stwierdzi się zaawansowaną lub uogólnioną postać choroby [33]
 • Uogólniony rak piersi zostanie pierwotnie rozpoznany u około 6% chorych [34]
 • Przerzuty raka piersi są odpowiedzialne za 90% zgonów związanych z tym nowotworem [35]
 • 15% kobiet z uogólnionym rakiem piersi przeżywa 5 lat [36]
 • U niemal 100% chorych na uogólnionego raka piersi wystąpi oporność na standardowe leczenie [37]

Pomimo prezentowanych statystyk, obecnie możemy obserwować znaczący postęp w terapii zaawansowanego raka piersi!

Praktyczne porady dla pacjentek z rakiem piersi:

 • Dlaczego Ja? – Pacjentki dość często zadają sobie uporczywe pytania takie jak: Dlaczego ja? Za co to wszystko? Gdzie jest Bóg? Co zrobiłam nie tak? Próba odpowiedzi na te pytania, zrobienie sobie rachunku sumienia czy szukania winnego nie przynosi żadnych korzyści. Wręcz przeciwnie zabiera energię i prowadzi do frustracji, bo na te pytania nie ma odpowiedzi. Znacznie korzystniej jest zastanowić się, jaką ważną lekcję mogę z tej trudnej sytuacji dla siebie wyciągnąć?
 • Przewodnik potrzebny od zaraz – W obliczu choroby łatwo jest się zagubić: w nadmiarze informacji, często przekazywanych w niezrozumiały sposób a także w towarzyszących emocjach. Potrzebujesz przewodnika, który krok po kroku Cię przez tą drogę przeprowadzi. Takim przewodnikiem może być lekarz onkolog, pielęgniarka, psycholog lub inny pacjent. Zebranie informacji np. o leczeniu daje możliwość przygotowania się a przez to obniżenia stresu związanego z chorobą.
 • Nie tłum emocji – Jeśli chcesz płakać płacz! Jeśli chcesz krzyczeć, zrób to! Emocje muszą znaleźć ujście. Nie tłum ich, tylko je wyrażaj i nazywaj. Tylko w taki sposób będziesz mogła, jak najszybciej sobie z nimi poradzić.
 • Zacznij od rozmowy z samą sobą – Pozwól sobie na wsłuchanie się we własne myśli, postaraj się je nazwać! Zastanów się czego oczekujesz od innych, te oczekiwania najlepiej zapisz na kartce, aby nic Ci nie umknęło. Taka szczera rozmowa ze sobą, pozwoli Ci na klarowne przekazanie swoich potrzeb i oczekiwań najbliższym. Tym sposobem zaoszczędzisz mnóstwo czasu na domysły i niedomówienia.
 • Przyjmij pomoc – Nie krępuj się w przyjmowaniu pomocy. Pozwól, żeby Twoi najbliżsi się Tobą zaopiekowali. To nie czas na pokazywanie, jak jesteś dzielna. Największym wyrazem siły, jest przyznawanie się do własnych słabości.
 • Nie odgradzaj się murem od swojego bliskiego mężczyzny – Pozwól mu uczestniczyć w każdym etapie leczenia. Nie zapominajcie o bliskości, okazywaniu sobie czułości, wzajemnego wsparcia i szczerej rozmowie.
 • Nie żyj tylko chorobą – Nie pozwól, żeby choroba stała się całym Twoim życiem! Jeśli Twój stan zdrowia Ci pozwala: pracuj, spotykaj się z ludźmi, podróżuj.

Materiał przygotowany przez Adriannę Sobol, psychoonkolog Fundacji Onko Cafe – Razem Lepiej

Praktyczne porady dla osób wspierających kobietę z rakiem piersi:

 • Wiedza – Zdobądź wiedzę na temat raka piersi, przebiegu leczenia, planowanej terapii, możliwych skutków ubocznych leczenia i ograniczeniach w funkcjonowania chorej czy rokowaniach. Najlepszym źródłem wiedzy jest: lekarz onkolog, stowarzyszenia i fundacje, grupy wsparcia, literatura fachowa oraz wiarygodne strony internetowe.
 • Towarzyszenie przy konsultacjach lekarskich – Bezcennym wsparciem jest towarzyszenie bliskiej Ci kobiecie podczas konsultacji medycznej. Do takiej wizyty dobrze jest właściwe się przygotować np. zapisać sobie pytania na kartce. Odpowiedzi lekarza można zanotować. Po wyjściu z gabinetu będziecie mogli jeszcze raz uzyskane informacje przeanalizować.
 • Nie blokuj komunikacji – Z nadmiaru emocji, strachu bardzo często bliscy rozmawiają o wszystkim, tylko nie o tym, o czym chce rozmawiać chora. Zachowanie takie określa się jako blokowanie komunikacji. Podobne do blokowania jest unikanie, czyli opowiadanie o drobiazgach, koncentrowanie się na czynnościach pielęgnacyjnych, rozmowie z personelem i pomniejszanie wagi sytuacji
 • Po prostu pytaj – Gdy zdobędziesz dostateczną wiedzę, będziesz mógł zaproponować bliskiej Ci kobiecie konkretną pomoc, biorąc pod uwagę jej potrzeby oraz własne możliwości. Jeśli nie wiesz jak możesz pomóc, bądź jak się w obliczu tej sytuacji zachować – po prostu pytaj!! Zapytaj pacjentkę jakiej pomocy od Ciebie oczekuje. Twoje subiektywne przekonania o potrzebach chorej mogą być złudne i nietrafne.
 • Zadbaj o siebie – Towarzyszenie w chorobie bliskiej Ci kobiety, to trudne zadania. Dlatego pamiętaj, że Ty również potrzebujesz wsparcia. Wsparcia fizycznego a także emocjonalnego. Proś o pomoc i nie wstydź się tej pomocy przyjmować. Pamiętaj poświęcanie się ponad swoje siły, nie służy długoterminowo dobrej opiece. Znajdź czas na swój odpoczynek i regenerację!
 • Podział obowiązków – Choroba bliskiej osoby, bezpośrednio wpływa na funkcjonowanie najbliższych. Jej pojawienie się wymaga często przeorganizowania dotychczasowego życia i wyznaczenie nowych obowiązków. Warto zrobić naradę rodzinną i wraz z chorą zastanowić się jakie zmiany należy wprowadzić. Tylko dobra współpraca bliskich może skutecznie przełożyć się na jakość życia pacjentki.
 • Nie potrzeba wielkich słów – Chcąc udzielić bliskiej Ci kobiecie wparcia, nie potrzeba wielkich słów. Wystarczy być blisko, towarzyszyć, złapać za rękę czy otrzeć łzy.

Materiał przygotowany przez Adriannę Sobol, psychoonkolog Fundacji Onko Cafe – Razem Lepiej

BIBLIOGRAFIA

[1] Jassem J.,Krzakowski M.,Rak Piersi.Praktyczny przewodnik dla lekarzy.Wydanie 2.,Via Medica, Gdańsk 2014 r., s.1-3,
[2] jw.,s.14-15,
[3] Jassem J.,Krzakowski M.,Rak Piersi.Praktyczny przewodnik dla lekarzy.Wydanie 2.,Via Medica, Gdańsk 2014 r., s.1-19,
[4] Olszewski W.T., Rak piersi-informacje dla kobiet. Rak piersi-nowe nadzieje i możliwości leczenia,pod.red. Pawlickiego M. Wydanie I., A-medica press, Bielsko Biała 2002., s.17-20,
[5]Jassem J.,Krzakowski M.,Rak Piersi.Praktyczny przewodnik dla lekarzy.Wydanie 2.,Via Medica, Gdańsk 2014 r., s.1-19,
[6] Olszewski W.T., Rak piersi-informacje dla kobiet. Rak piersi-nowe nadzieje i możliwości leczenia, pod.red. Pawlickiego M. Wydanie I., A-medica press, Bielsko Biała 2002., s.17-20,
[7] Krzakowski M.,Warzocha K.,Onkologia w Praktyce Klinicznej. Zalecenia postępowania diagnostyczno terapeutycznego w nowotworach złośliwych 2013 rok Tom I.,Via Medica Gdańsk 2013, s.215,
[8]j.w.,
[9] j.w.,
[10] j.w.,
[11] j.w.,
[12] Jassem J.,Krzakowski M.,Rak Piersi.Praktyczny przewodnik dla lekarzy.Wydanie 2.,Via Medica, Gdańsk 2014 r., s.3-10,
[13] http://onkologia.org.pl/rak-piersi-kobiet/#t dostęp 10.08.2016,
[14] Jassem J.,Krzakowski M.,Rak Piersi.Praktyczny przewodnik dla lekarzy.Wydanie 2.,Via Medica, Gdańsk 2014 r., s.4,
[15] j.w., s.21-24,
[16] j.w., s.9,
[17] j.w., s.9-10,
[18] j.w., s.21-24,
[19] j.w., s.21-22,
[20] Krzakowski M.,Warzocha K.,Onkologia w Praktyce Klinicznej. Zalecenia postępowania diagnostyczno terapeutycznego w nowotworach złośliwych 2013 rok Tom I.,Via Medica Gdańsk 2013, s.215-218,
[21] j.w.,s.218,
[22] j.w.,
[23] j.w.,
[24] j.w.,
[25] Jassem J.,Krzakowski M.,Rak Piersi. Praktyczny Przewodnik dla lekarzy Wydanie 2.,Via Medica, Gdańsk 2014,s.202-203,
[26] j.w., s.187-224,
[27] Jassem J.,Krzakowski M.,Rak Piersi. Praktyczny Przewodnik dla lekarzy Wydanie 2., Via Medica, Gdańsk 2014, s.38-79,
[28] Jassem J. Krzakowski M., Rak Piersi. Praktyczny Przewodnik dla lekarzy Wydanie 2., Via Medica, Gdańsk 2014 r, s.49-66,
[29] Krzakowski M.,Warzocha K.,Onkologia w Praktyce Klinicznej. Zalecenia postępowania diagnostyczno terapeutycznego w nowotworach złośliwych 2013 rok Tom I.,Via Medica Gdańsk 2013, s.213,
[30] j.w.,
[31] Krzakowski M.,Warzocha K.,Onkologia w Praktyce Klinicznej. Zalecenia postępowania diagnostyczno terapeutycznego w nowotworach złośliwych 2013 rok Tom I.,Via Medica Gdańsk 2013, s.213,
[32] Advanced BreastCancer Community http://www.marketwire.com/press-release/new-online-resource-gives-voice-advanced-breast-cancer-community-who-often-feels-overlooked-1707359.htm dostęp 10.08.2016,
[33] O'Shaughnessy J, Extending survival with chemotherapy in metastic breast cancer. Oncology 2005, 10:20-29,
[34] Suva, L. Mechanisms of bone metastases of breast cancer. Endocr Relat Cancer September 1, 2009, 16:703-713,
[35] Http://www.cancer.org/Cancer/BreastCancer/DetailedGuide/breast-cancer-survival-by-stage dostęp 10.08.2016,
[36] Normanno, N. Mechanisms of endocrine resistance and novel therapeutic strategies in breast cancer. Endocrine-Related Cancer (2005) 12: 721-747,
[37] Clinical Cancer Advances 2012 ASCO's Annual Report on Progress Against Cancer,
[38] Wojciechowska Urszula, Didkowska Joanna. Zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe w Polsce. Krajowy Rejestr Nowotworów, Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie. Dostępne na stronie http://onkologia.org.pl/raporty/#tabela_rok, data wygenerowania raportu 19.07.2019

NAGRODA


Kampania "BreastFit. Kobiecy biust. Męska sprawa." zdobyła wyróżnienie w konkursie "Jaskółki Nadziei 2017" za unikatowy w skali kraju projekt profilaktyki raka piersi, którego celem jest włączenie mężczyzn w profilaktykę raka piersi – nowotworu, stanowiącego zagrożenie życia bliskich im kobiet.

[38] Wojciechowska Urszula, Didkowska Joanna. Zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe w Polsce. Krajowy Rejestr Nowotworów, Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie. Dostępne na stronie http://onkologia.org.pl/raporty/#tabela_rok, data wygenerowania raportu 19.07.2019

Niniejszy materiał jest własnością Fundacji OnkoCafe – Razem Lepiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Ludwika Narbutta 65/71 pok 114 oraz Novartis Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marynarskiej 15. Informujemy, że zawartość materiału jest udostępniona wyłącznie do użytku niekomercyjnego. Zawartość materiałów jest chroniona prawem autorskim, zaś ich wykorzystanie lub reprodukowanie, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody jest zabronione.

Kup kalendarz